Obiectivul major al unităţii este asigurarea calităţii în activitatea de testare a seminţelor, atingerea unui grad ridicat de precizie şi acurateţe.
Sistemul de asigurare a calităţii este conceput să asigure un grad ridicat de corectitudine şi precizie la:
-         eşantionarea loturilor de seminţe;
-         determinările de laborator;
-         emiterea şi controlul documentelor;
-         înregistrări şi evidenţă;
-         asigurarea confidenţialităţii datelor.
Conducerea I.T.C.S.M.S. Iaşi a stabilit ca obiective principale ale politicii de calitate, următoarele:

- Asigurarea resurselor umane - personal competent, instruit, cu experienţă, care pot influenţa calitatea serviciilor şi implicit realizarea obiectivelor calităţii.

- Creşterea competenţei Laboratorului, prin dotarea cu aparatură şi echipament performant.

-Laboratorul a adoptat o politică de personal adecvată cerinţelor calităţii, personalul este calificat, bine pregătit din punct de vedere teoretic şi practic, receptiv pentru îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor în domeniul de activitate.

-Asigurarea continuă a perfecţionării întregului personal prin instruiri periodice pentru însuşirea noilor reglementări privind calitatea seminţelor.

-Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de analiză şi menţinerea unui sistem al calităţii sunt alocate resursele necesare.

-Pentru procurarea de materii şi materiale, aparatură şi echipamente s-a avut în vedere să satisfacă cerinţele de calitate prevăzute de standardele în vigoare. 

-Laboratorul asigură garanţia că procedurile de lucru sunt respectate, rezultatele analizelor de calitate sunt credibile, documentele de calitate eliberate conţin informaţii reale, eliminând riscurile pentru agricultură.

-Prin serviciile pe care le efectuăm ne-am propus să câştigăm încrederea în partenerii noştri.

-Laboratorul se va implica în implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii adecvat specificului activităţii, să realizeze îmbunătăţirea continuă a managementului calităţii, să identifice eventualele abateri pentru a întreprinde măsuri de corectare.

    Codul de etică al ITCSMS IAŞI

- în cazul in care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat,aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă autoritaţii sau instituţiei publice careia i-a fost solicitată informaţia.

- persoana care se consideră vatămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevazută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

(art.32 si 33,cap.VI din Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).

  

Rss
<mai 2024>
lumamijovidu
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  

Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS IAŞI