Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iași (ITCSMS Iași ), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor . 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Iași este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Iași  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;

 

Organigrama ITCSMS Iași 

 

 Silverlight Versiune Rss
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS IAŞI